ศูนย์ช่วยเหลือ > Goals with Zipmex > ฉันสามารถฝากเงินได้มากกว่าเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นได้หรือไม่?

ฉันสามารถฝากเงินได้มากกว่าเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นได้หรือไม่?

สามารถทำได้ เราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณถึงเป้าหมายที่คาดหวังเร็วขึ้น

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา