ศูนย์ช่วยเหลือ > Goals with Zipmex > ฉันจะตรวจสอบความคืบหน้าของเป้าหมายที่ฉันตั้งไว้ได้อย่างไร?

ฉันจะตรวจสอบความคืบหน้าของเป้าหมายที่ฉันตั้งไว้ได้อย่างไร?

คุณจะได้รับความคืบหน้าของเป้าหมายที่คุณตั้งไว้กับ Goals with Zipmex ทุกเดือน เพื่อให้คุณสามารถติดตามเป้าหมายของคุณได้

เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงความสำเร็จของเป้าหมายของคุณเป็นระยะ ๆ

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา