ศูนย์ช่วยเหลือ > Goals with Zipmex > Goals with Zipmex มีความเสี่ยงด้านใดบ้าง?

Goals with Zipmex มีความเสี่ยงด้านใดบ้าง?

การเข้าร่วม Goals with Zipmex นั้น เป็นเพียงการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความสำคัญของการการตั้งเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุในเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ การเข้าร่วม Goals with Zipmex ไม่มีความเสี่ยงเพิ่มเติมใด ๆ อย่างไรก็ตามหากมีการลงทุน กรุณาลงทุนอย่างระมัดระวังเนื่องจากคริปโตเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา