ศูนย์ช่วยเหลือ > Goals with Zipmex > ทำไมฉันต้องเข้าร่วม Goals with Zipmex?

ทำไมฉันต้องเข้าร่วม Goals with Zipmex?

ถึงแม้ว่า Goals with Zipmex จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตั้งเป้าหมาย ซึ่งคุณสามารถเลือกที่จะเข้าร่วม หรือไม่เข้าร่วมก็ได้

ทั้งนี้ เรามีแผนในการพัฒนา และเพิ่มฟังก์ชันใหม่ ๆ ที่จะสามารถใช้งานร่วมหรือควบคู่กับ Goals with Zipmex ได้ต่อไปในอนาคต

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา