ศูนย์ช่วยเหลือ > Goals with Zipmex > ถ้าฉันไม่ได้บรรลุเป้าหมายรายเดือนฉันจะพลาดเป้าหมายสุดท้ายไหม?

ถ้าฉันไม่ได้บรรลุเป้าหมายรายเดือนฉันจะพลาดเป้าหมายสุดท้ายไหม?

หากคุณไม่บรรลุเป้าหมายของคุณในเดือนนั้น ๆ เรายังคงติดตามความคืบหน้าของคุณจนกว่าคุณจะถึงเป้าหมาย

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา