ศูนย์ช่วยเหลือ > Goals with Zipmex > หากราคาคริปโตเปลี่ยนแปลงตอนสิ้นสุดของระยะเวลาเป้าหมายที่กำหนดจะเกิดอะไรขึ้น?

หากราคาคริปโตเปลี่ยนแปลงตอนสิ้นสุดของระยะเวลาเป้าหมายที่กำหนดจะเกิดอะไรขึ้น?

การคำนวณจะถูกคิดจากการฝากเงิน หรือสินทรัพย์ โดยนับมูลค่าเป็นเงินบาท (THB) ณ เวลาที่ฝาก ดังนั้นราคาที่ผันผวนของคริปโตจะไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายที่คุณตั้งไว้

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา