ศูนย์ช่วยเหลือ > แจ้งเตือนเว็บไซต์และอีเมลแอบอ้าง > แจ้งเตือนเว็บไซต์แอบอ้าง – https://zipmexs.com

แจ้งเตือนเว็บไซต์แอบอ้าง – https://zipmexs.com

10 สิงหาคม 2566

แจ้งเตือนเว็บไซต์ https://zipmexs.com/ ดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด แต่แอบอ้างชื่อบริษัท หรือมีการใช้ชื่อที่คล้ายกันทำให้เกิดความเสี่ยงที่นักลงทุนจะเข้าใจผิด และเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินของนักลงทุนได้

โปรดใช้ความระมัดระวังในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท

เว็บไซต์แอบอ้าง

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา