ศูนย์ช่วยเหลือ > การพักชำระหนี้ > เจ้าของบัญชี เจ้าหนี้ และผู้ค้า

เจ้าของบัญชี เจ้าหนี้ และผู้ค้า

ลำดับคำถามคำตอบ
1เจ้าหนี้ของซิปเม็กซ์คือใครบ้างเจ้าหนี้ของซิปเม็กซ์ประกอบด้วยลูกค้าบนศูนย์ซื้อขาย ผู้ถือโทเคน และ เจ้าหนี้คู่ค้า
2ซิปเม็กซ์จะให้ความสำคัญกับเจ้าหนี้รายใหญ่ มากกว่าเจ้าหนี้อื่นหรือไม่ซิปเม็กซ์ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเจ้าหนี้รายใหญ่เป็นพิเศษกว่ารายอื่น
3ทำไมท่านจึงไม่มีชื่ออยู่ในรายชื่อเจ้าหนี้ในคำร้องที่ส่งให้ศาลการยื่นคำร้องในการพิจารณาของศาลสิงคโปร์กำหนดให้ต้องระบุรายชื่อเจ้าหนี้เพียง 20 อันดับแรกเท่านั้นอย่างไรก็ตาม การที่ท่านไม่มีชื่ออยู่ในรายชื่อดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ใช่เจ้าหนี้ และไม่ทำให้ท่านเสียสิทธิใด ๆ ในกระบวนการเรียกร้องหนี้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
4การมีชื่ออยู่ในอีเมลหมายความว่าอย่างไร และจะส่งผลกระทบต่อโอกาสที่จะได้รับเงินคืนหรือไม่ไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด โดยการระบุอีเมล์ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนด
5ท่านมีบทบาทหรือสิทธิอย่างไรในฐานะเจ้าหนี้หรือคู่ค้าเจ้าหนี้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์
6เจ้าหนี้จะเสียสิทธิในการเรียกร้องทางกฎหมาย ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือในระหว่างการพักชำระหนี้หรือไม่การพักชำระหนี้ถูกยื่นในศาลประเทศสิงค์โปร์ และมีผลในประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ เจ้าหนี้ควรที่จะขอรับคำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับการเรียกร้องหนี้ในประเทศที่เกี่ยวข้อง

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.