ศูนย์ช่วยเหลือ > การพักชำระหนี้ > อื่น ๆ

อื่น ๆ

ลำดับคำถามคำตอบ
1บริษัทจะแจ้งข้อมูลอัปเดตครั้งต่อไปเมื่อใดลูกค้าและเจ้าหนี้คู่ค้าของบริษัทจะได้รับการอัปเดตเป็นระยะ ๆ ผ่านทางอีเมล เว็บไซต์ซิปเม็กซ์ และคำถามทั่วไป (FAQs) ที่จะอัปเดตต่อไป
2ฉันไม่พบคำตอบในคำถามทั่วไป (FAQs) นี้ จะสามารถติดต่อซิปเม็กซ์ได้ทางใดบ้างกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของซิปเม็กซ์ซึ่งเป็นตัวแทนของท่าน หรืออาจเลือกติดต่อที่ปรึกษาทางการเงินได้ที่อีเมล [email protected] 
นอกจากนี้ สามารถติดต่อฝ่ายช่วยเหลือลูกค้าผ่านทาง Live Chat ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 

สิงคโปร์Email: [email protected]
Facebook: Zipmex Asia

ประเทศไทย
Email: [email protected]
Facebook: Zipmex Thailand

อินโดนีเซีย
Email: [email protected]
Facebook: Zipmex Indonesia

ออสเตรเลีย:
Email: [email protected]
Facebook: Zipmex Australia

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา