ศูนย์ช่วยเหลือ > การพักชำระหนี้ > กระบวนการปรับโครงสร้าง

กระบวนการปรับโครงสร้าง

ลำดับคำถามคำตอบ
1ขั้นตอนทั่วไปในการปรับโครงสร้างมีอะไรบ้างขั้นตอนทั่วไปในการปรับโครงสร้างรวมถึง
  • ได้รับการพักชำระหนี้
  • ประเมินฐานะทางการเงิน
  • ติดต่อสื่อสารกับเจ้าหนี้
  • เสนอแผนปรับโครงสร้าง
  • จัดประชุมเจ้าหนี้เพื่ออนุมัติแผนปรับโครงสร้าง
  • ศาลอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างหนี้
  • ดำเนินการปรับโครงสร้างตามแผน ซึ่งอาจรวมถึงการชำระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้
2ใครคือที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งทนายความสิงคโปร์ คือ Morgan Lewis Stamford LLC และที่ปรึกษาทางการเงิน คือ KordaMentha Pte Ltd. โดยจะทำงานร่วมกับ Kudun & Partners ทนายความในประเทศไทย และ Hiswara Bunjamin & Tandjung ทนายความในประเทศอินโดนีเซีย
3ในการพิจารณาคำร้องเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ศาลกำหนดให้ Zipmex จัดประชุม Town Hall กับเจ้าหนี้และลูกค้าภายใน 1 เดือนนับจากวันพิจารณานั้น การประชุม Town Hall จะมีขึ้นเมื่อใดเมื่อสรุปรายละเอียดได้แล้ว บริษัทจะส่งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม Town Hall ให้กับเจ้าหนี้และลูกค้าโดยเร็ว โปรดติดตามประกาศบนเว็บไซต์และอีเมล์ที่บริษัทจะส่งให้ต่อไป
4การประชุม Town Hall มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใดเพื่อแจ้งให้ลูกค้าและเจ้าหนี้ทราบถึงความคืบหน้าของการพักชำระหนี้ในประเทศสิงคโปร์ ว่าการพักชำระหนี้นั้นมีความหมายและส่งผลกระทบต่อลูกค้าและเจ้าหนี้อย่างไร รวมถึงอัปเดตแผนการปรับโครงสร้าง และการเปิดให้บริการ Z Wallet 
5ใครจะเป็นผู้ดำเนินการประชุม Town Hallตัวแทนจาก KordaMentha และ Morgan Lewis Stamford รวมถึงผู้บริหารซิปเม็กซ์จะเป็นผู้ดำเนินการประชุม Town Hall
6จะเปิดให้มีการถามคำถามในการประชุม Town Hall หรือไม่บริษัทคาดว่าจะมีช่วงถาม-ตอบในการประชุม Town Hall อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก จึงอาจไม่สามารถตอบคำถามทุกข้อได้ บริษัทจึงขอเปิดรับคำถามก่อนการประชุม Town Hall เพื่อตรวจสอบคำถามที่พบมากที่สุดและเตรียมตอบได้ โดยเจ้าหนี้จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการส่งคำถามพร้อมกับประกาศการประชุม Town Hall อย่างเป็นทางการ ในส่วนคำถามทั่วไปอื่นๆ จะมีการอัปเดตในคำถามทั่วไป (FAQs) นี้ต่อไป
7กระบวนการต่อไปหลังจากการประชุม Town Hall คืออะไรซิปเม็กซ์ พร้อมด้วย KordaMentha และ Morgan Lewis Stamford จะเตรียมแผนการปรับโครงสร้างต่อไปเพื่อเสนอต่อเจ้าหนี้ โดยบริษัทจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างให้แก่เจ้าหนี้ทุกรายในระยะเวลาอันสมควรต่อไป
8ใครจะเป็นผู้อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างเจ้าหนี้จะเป็นผู้ลงคะแนนและอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างที่บริษัทเสนอ แล้วจึงเสนอต่อศาลให้อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวต่อไป
9ซิปเม็กซ์จะเสร็จสิ้นกระบวนการปรับโครงสร้างเมื่อใดเมื่อศาลได้อนุมัติแผนแล้ว ผู้บริหารแผน (Scheme Managers) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของแผนการปรับโครงสร้างที่ได้รับอนุมัติดังกล่าว และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงจะถือว่ากระบวนการปรับโครงสร้างเสร็จสมบูรณ์
10เจ้าหนี้จะสามารถถอนคริปโตเคอร์เรนซีหรือสินทรัพย์ดิจิทัลของตนเมื่อการปรับโครงสร้างเสร็จสมบูรณ์ได้หรือไม่ และจะอยู่ในรูปแบบของคริปโต หรือ สินทรัพย์ดิจิทัล หรือ สกุลเงิน Fiatกรณีจะขึ้นอยู่กับแผนการปรับโครงสร้างที่เสนอและระยะเวลาที่แผนกำหนด ทั้งนี้ ในปัจจุบัน การถอนจาก Trade Wallet ยังคงเปิดใช้งานตามปกติในทุกประเทศ
11จะเกิดอะไรขึ้นหากการปรับโครงสร้างไม่ได้รับอนุมัติจากเจ้าหนี้และบริษัทต้องดำเนินการชำระบัญชีแม้จะสามารถคาดการณ์ได้ว่า ซิปเม็กซ์จะสามารถหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ แต่ในกรณีที่แผนการปรับโครงสร้างไม่ได้รับอนุมัติ
ซิปเม็กซ์จะต้องพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ และเจ้าหนี้ของซิปเม็กซ์

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.