ศูนย์ช่วยเหลือ > การพักชำระหนี้ > สถานการณ์ของซิปเม็กซ์

สถานการณ์ของซิปเม็กซ์

ลำดับคำถามคำตอบ
1สาเหตุของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้คืออะไรตามที่ได้มีการเปิดเผยในคำให้การซึ่งได้ยื่นในกระบวนการพิจารณาในสิงคโปร์แล้ว สาเหตุหลักของปัญหาที่เกิดขึ้น คือภาวะการมีหนี้สินล้นพ้นตัวของ Babel Finance และ Celsius รวมทั้งสภาพตลาด crypto winter
2ความสัมพันธ์ของซิปเม็กซ์กับ Babel Finance และ Celsius ส่งผลต่อสถานะทางการเงินของซิปเม็กซ์อย่างไรตัวเลขยอดความเสียหายสุทธิที่อาจเกิดจากการณี Babel Finance และ Celsius ณ วันที่ยื่นคำร้องขอพักชำระหนี้ อยู่ที่ประมาณ 48 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 5 ล้านเหรียญสหรัฐ (ตามลำดับ)
3ท่านยังสามารถเข้าบัญชีของท่านได้หรือไม่ท่านสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่านได้ตามปกติ แต่อาจมีการระงับบริการบางอย่างในขณะนี้ ทั้งนี้ การให้บริการอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ โปรดดูประกาศเกี่ยวกับการกลับมาให้บริการใหม่ของแต่ละประเทศ 
4ท่านสามารถฝากเงินเข้าบัญชีซิปเม็กซ์ของท่านได้หรือไม่บริการเงินฝากเปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้ในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับตลาดอื่น ๆ ทั้งหมด บริการเงินฝากจะถูกระงับจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม
5ลูกค้าสามารถถอนคริปโตเคอร์เรนซี/สินทรัพย์ดิจิทัลจาก Z-wallet หรือ Trade Wallet ไปยังกระเป๋าเงินส่วนตัวของลูกค้าหรือไม่การถอนจาก trade wallet ได้เปิดใช้งานและให้บริการตามปกติแล้ว แต่สำหรับการโอนจาก Z-wallet ได้เปิดใช้งานสำหรับ ZMT เท่านั้นแม้บริการถอนจาก Z-wallet จะถูกจำกัด แต่เหรียญ SOL ADA และ XRP ที่ท่านมีก่อนหน้านี้ ได้ถูกโอนไปยัง trade wallet ของท่านแล้ว รวมถึง BTC และ ETH บางส่วนด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศของบริษัท 
6บริษัทได้ดำเนินการใดบ้างเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบริษัทได้ใช้มาตรการลดต้นทุนหลายอย่าง ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารของบริษัททั้งหมด การปรับโครงสร้างทีมงาน และการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีความคล่องตัว รวมทั้งซิปเม็กซ์ยังได้รับการพักชำระหนี้ในประเทศสิงคโปร์ด้วย ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับนักลงทุนจำนวนสองรายเพื่อการลงทุนสำหรับนำเงินมาใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
7ซิปเม็กซ์มีแผนการชำระหนี้อย่างไร สถานะทางการเงินจะแย่ลงหรือไม่ และจะใช้ระยะเวลาเท่าไรซิปเม็กซ์กำลังระดมทุนเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ การระดมทุนมีกระบวนการที่ซับซ้อน โดยขณะนี้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก โดยอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเพื่อสรุปเงื่อนไขทางการค้ากับนักลงทุนสี่รายก่อนการเข้าทำสัญญา
8หากคริปโตเคอร์เรนซีมีมูลค่าเพิ่มขึ้น สถานะทางการเงินของซิปเม็กซ์จะดีขึ้นหรือไม่ไม่ เนื่องจากหนี้สินสุทธิถูกบันทึกในสกุลเงินคริปโตเคอร์เรนซี การที่ราคาสูงขึ้นจึงไม่ทำให้สถานะทางการเงินของ Zipmex ดีขึ้นแต่อย่างใด
9สำนักงาน ก.ล.ต. มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าของซิปเม็กซ์อย่างไรบริษัทได้ติดต่อและสื่อสารกับสำนักงาน ก.ล.ต. ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อยู่เสมอ
10ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบริษัทคาดว่ากระบวนการปรับโครงสร้างธุรกิจจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ อย่างไรก็ตาม อาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ โดยบริษัทจะดำเนินการใด ๆ ที่สามารถทำได้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
11มีคริปโตเคอร์เรนซีใดบ้างที่ได้รับผลกระทบ และจำนวนเท่าใดคริปโตเคอร์เรนซีที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ BTC ETH USDC และ USDT โดยจำนวนความเสียหายสุทธิที่อาจเกิดจากกรณี Babel Finance และ Celsius ทั้งหมด ณ วันที่ยื่นคำร้องขอพักชำระหนี้ อยู่ที่ประมาณ 48 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 5 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลำดับ
12แผนการสำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างไร สินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ได้โอนไปยัง Trade Wallet ของลูกค้าแล้ว และไม่นานมานี้ บริษัทได้เปิดใช้งานการโอน ZMT จาก Z-Wallet ไปยัง Trade Wallet ด้วย
13ซิปเม็กซ์สามารถแจ้งความคืบหน้าการระดมทุนในปัจจุบัน และกรอบระยะเวลาที่คาดว่าการระดมทุนจะแล้วเสร็จ ได้หรือไม่?ในด้านความคืบหน้าของการระดมทุน เราได้ทำการเจรจาข้อตกลงกับนักลงทุนที่ให้ความสนใจแล้วทั้งหมด 4 ราย โดยมีนักลงทุนจำนวน 3 รายที่ยินดีจะทำการเจรจาต่อและกำลังอยู่ในขั้นตอนของการสอบทานธุรกิจ เมื่อการเจรจาเสร็จสิ้น เราจะดำเนินการจัดทำข้อตกลงที่เป็นรูปธรรมต่อไป อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยเหตุผลทางธุรกิจจากคู่สัญญาหลายฝ่าย เราจึงยังไม่อาจกำหนดกรอบระยะเวลาอันแน่ชัดที่คาดว่าการระดมทุนจะแล้วเสร็จได้ แต่เราจะยังคงทำตามแผนทุกอย่างที่วางไว้ ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นด้วย
14ภายหลังการระดมทุนเสร็จสิ้น ซิปเม็กซ์จะสามารถคืนสินทรัพย์ทั้งหมดใน Z Wallet ได้หรือไม่?เรามีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะกู้คืนสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดและกลับมาให้บริการ Z Wallet และ ZipUp+ โดยเร็วที่สุด เราจึงมุ่งมั่นที่จะเจรจาข้อตกลงกับนักลงทุนให้บรรลุผล เนื่องจากพวกเขาจะร่วมเป็นผู้กำหนดทิศทางของธุรกิจในภายภาคหน้า
15เหตุใดเมื่อ Babel Finance และ Celsius ประสบปัญหา ซิปเม็กซ์จึงไม่ออกประกาศแจ้งว่ากำลังลงทุนกับบริษัทเหล่านั้น?ปัญหาที่ Celsius ประสบในตอนต้นนั้นส่งผลกระทบต่อเราไม่มาก เราจึงตั้งใจที่จะรับภาระทั้งหมดแทนเพื่อเป็นการปกป้องลูกค้า ต่อมาเมื่อเกิดปัญหากับ Babel Finance เราก็ยังคงประสานงานกับบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน แต่เมื่อแนวทางดังกล่าวนั้นไม่ชัดเจน เราจึงตัดสินใจแจ้งให้ลูกค้ารับทราบในโอกาสแรกที่เป็นไปได้เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม
16ลูกค้าจะทำการยกเลิก/เพิกถอนความยินยอมต่อ ZipUp+ อย่างไร?เราได้ระงับการให้บริการ ZipUp+ สำหรับในอนาคตที่คาดหมายได้ ดังนั้น ในปัจจุบันลูกค้าไม่จำเป็นต้องยกเลิก และซิปเม็กซ์จะทำการทบทวนอนาคตของการให้บริการผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอีกครั้ง ถ้าเกิดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับมาให้บริการ โดยลูกค้ามีสิทธิเลือกทีจะยกเลิกได้หากจำเป็น
17ซิปเม็กซ์มีหลักการในการพิจารณาค่าชดเชยลูกค้าอย่างไร ? เช่นในอดีตที่มีการโอน 0.08 ETH และ 0.0045 BTC คืนเข้า Trade Wallet ของลูกค้า?การชดเชยดังกล่าวได้ดำเนินการโดยคำนึงว่าลูกค้าทุกรายจะต้องได้รับการเยียวยาอย่างเท่าเทียมกันโดยปราศจากสิทธิพิเศษ ด้วยเหตุนี้ ทุกท่านจึงได้รับจำนวนเงินคืนที่เท่ากัน อีกทั้งเรายังคำนึงว่าการชดเชยดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี บริษัทมุ่งมั่นที่จะทำให้ Z Wallet กลับมาให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งโดยเร็วที่สุด
18ซิปเม็กซ์ไม่เคยกระทำการใดทั้งสิ้นต่อเหรียญทั้งหมดใน Trade Wallet ของลูกค้าใช่หรือไม่?“Zipmex มีข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับแต่ละประเทศที่ดำเนินการ ซึ่งได้รับการปรับให้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Zipmex ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย สินทรัพย์ของผู้ใช้ทั้งหมดใน Trade Wallets จะต้องถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเงินควบคุมแยกต่างหาก กระเป๋าเงินเหล่านี้จะต้องได้รับการจัดการโดย Zipmex Thailand และลูกค้าควรเข้าถึงสินทรัพย์หล่านี้ได้ตลอดเวลา

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Zipmex ที่เกี่ยวข้องในตลาดอื่น ๆ (สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย) สกุลเงิน fiat ในกระเป๋าเงิน Trade Wallet จะถูกเก็บไว้กับ Custody ในขณะที่สินทรัพย์คริปโทฯ ที่ถืออยู่ในกระเป๋าเงิน Trade Wallet จะไม่ได้ถูกเก็บไว้เช่นนั้น

นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหากสำหรับ ZipUp+ โดยที่สินทรัพย์คริปโทฯไม่ได้ถูกเก็บรักษาไว้กับ Custody”
19ซิปเม็กซ์มีแผนอย่างไรในอนาคตเพื่อฟื้นคืนความเชื่อมั่นและเสริมสร้างความไว้วางใจจากลูกค้า? บริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรในภายภาคหน้า?เราเชื่อว่าจุดแข็งของซิปเม็กซ์อยู่ที่ความสามารถในการมอบความรู้และสร้างความคุ้นเคยในสิ่งใหม่ให้กับลูกค้า จากที่ผ่านมา เรามีบทบาทสำคัญในการมอบความรู้และสร้างความคุ้นเคยในเรื่องโลกของเว็บ 2.0 ให้แก่ลูกค้าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในขณะที่เราตั้งใจจะเรียกคืนความไว้วางใจและเสริมความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในบทถัดไปของซิปเม็กซ์ เราจะปฎิบัติการนำร่องให้มากขึ้นและเป็นผู้นำทางความคิดให้แก่ทุกคนที่ตั้งใจจะศึกษาและหารายได้จากโลกของเว็บ 3.0 โดยบริษัทซิปเม็กซ์เข้าใจ และมีความตั้งใจที่พัฒนาสิ่งเหล่านี้ต่อไป เพื่อประโยชน์แก่วงการสินทรัพย์ดิจิทัล เราจะสร้างและขยายแพลตฟอร์มของเราอย่างต่อเนื่องด้วย APIs, dApps และบริการเว็บ 3.0 ใหม่ เพื่อวางให้ระบบนิเวศน์ของซิปเม็กซ์เป็นแพลตฟอร์มสำหรับคนรุ่นต่อไปและสะท้อนถึงระบบนิเวศน์ของเว็บ 3.0 อย่างแท้จริง
20อยากทราบความคืบหน้าของกระบวนการระดมทุน ณ ตอนนี้ในขณะนี้ ซิปเม็กซ์ยังคงเดินหน้าเจรจากับนักลงทุนตามปกติและอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อให้การระดมทุนเสร็จสิ้นโดยเร็ว ทางกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจอย่างเต็มที่และจะทยอยอัปเดตความคืบหน้าให้ทุกท่านทราบครับ

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา