ศูนย์ช่วยเหลือ > เรื่องอื่นๆ > การเพิกถอนเหรียญ/โทเคน

การเพิกถอนเหรียญ/โทเคน

ลำดับคำถามคำตอบ
1ทำไมถึงเพิกถอนเหรียญ/โทเคนเหล่านี้?เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยการคัดสรรเหรียญ/โทเคนที่ดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์และประสบการณ์ในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ดีที่สุดกับซิปเม็กซ์ เราจะประเมินและพิจารณาจัดการเหรียญ/โทเคนบนแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าเหรียญ/โทเคนทั้งหมดที่ให้บริการอยู่ในขณะนี้มีสภาพคล่องที่เหมาะสมแก่การลงทุนของลูกค้าทุกท่าน
2จะมีการเพิกถอนเหรียญ/โทเคนอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือไม่ในอนาคต?ซิปเม็กซ์จะพิจารณาแผนการปรับปรุงการดำเนินงาน และจะทำการประเมินเหรียญ/โทเคนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าเหรียญ/โทเคนทั้งหมดบนแพลตฟอร์มจะยังคงมีคุณสมบัติที่ได้มาตรฐานในการให้บริการ และสามารถมอบสิทธิประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าทุกท่าน
3จะมีการลิสต์เพิ่มเหรียญ/โทเคนใหม่ ๆ เพิ่มหรือไม่ในอนาคต?ซิปเม็กซ์จะพิจารณาเพิ่มเหรียญ/โทเคนใหม่เพิ่มเติมในภายหลัง และจะพิจารณาเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจในเวลาที่เหมาะสมในอนาคต
4จะสามารถตรวจสอบรายการเหรียญ/โทเคนที่ให้บริการอยู่ในขณะนี้ได้ที่ไหน?สามารถตรวจสอบรายการเหรียญ/โทเคนที่ให้บริการอยู่ในขณะนี้ได้ที่ https://trade.zipmex.com/th/exchange/
5สำหรับเหรียญ/โทเคนอื่น ๆ ที่ในขณะนี้สามารถเทรดได้อย่างเดียว ซิปเม็กซ์จะเปิดให้บริการฝากและถอนหรือไม่?ดังที่ชี้แจงในการประชุม Town Hall ที่ผ่านมา สำหรับเหรียญ/โทเคนบนซิปเม็กซ์ที่ขณะนี้เปิดให้ทำการซื้อหรือขายได้เท่านั้น จะสามารถทำการฝากและถอนอย่างเต็มรูปแบบได้ภายใน 4 – 6 สัปดาห์ข้างหน้า ซิปเม็กซ์ขออนุญาตเรียนแจ้งให้ทราบว่าขั้นตอนการดำเนินการนี้จำเป็นต้องใช้เวลา เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างพื้นฐานของกระเป๋าเงิน (Wallet) บนแพลตฟอร์ม
6มูลค่าเหรียญ/โทเคนของฉันคำนวณอย่างไรหลังจากการเพิกถอน?มูลค่า THB (หรือมูลค่า Fiat อื่น ๆ ) จะขึ้นอยู่กับราคาซื้อขายล่าสุดก่อนการเพิกถอน
7เหตุใดเหรียญ/โทเคนจึงแสดงเป็น ‘อยู่ระหว่างการปิดปรับปรุง’เนื่องจากเหรียญ/โทเคนดังกล่าวได้ถูกเพิกถอน และไม่สามารถซื้อขายบนแพลตฟอร์มซิปเม็กซ์ได้อีกต่อไป
8ตรวจสอบมูลค่าเหรียญ/โทเคนของฉันก่อนการเพิกถอนได้อย่างไร?มูลค่าสินทรัพย์ก่อนการเพิกถอนของคุณคำนวณจาก ราคาสุดท้ายก่อนการเพิกถอน คูณด้วย  จำนวนเหรียญ/โทเคนที่ถือครอง
เพื่อความถูกต้องในการคำนวณ ผู้ใช้งานสามารถอ้างอิงราคาสินทรัพย์ก่อนการเพิกถอนได้ที่ https://coinmarketcap.com/
9จะทราบได้อย่างไรว่ายอดคงเหลือก่อนและหลังการเพิกถอนเป็นเหมือนเดิมหรือไม่?สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือสินทรัพย์ในกระเป๋า (Wallet) ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เนื่องด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัวและการอนุญาต/จำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงสินทรัพย์ บริษัทฯ จึงไม่มีสิทธิ์ในการจัดการหรือทำรายการใด ๆ ก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัญชี ดังนั้น ยอดสินทรัพย์ของคุณจะเหลือคงที่ในจำนวนเดิม ทั้งก่อนและหลังการเพิกถอนสินทรัพย์

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.