ศูนย์ช่วยเหลือ > เรื่องอื่นๆ > รายได้จากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจำเป็นต้องนำมาคำนวณภาษีหรือไม่?

รายได้จากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจำเป็นต้องนำมาคำนวณภาษีหรือไม่?

ตามที่ทางกรมสรรพากรชี้แจงการแสดงภาษีในส่วนของการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล หากเกิดการจำหน่าย จ่าย โอน แลกเปลี่ยนแล้วตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(4) ซึ่งจัดอยู่ในหมวดของการลงทุนเช่นเดียวกันกับ ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินกู้

โดยในช่องรายได้จากการลงทุนตามมาตรา 40 (4) ได้มีการเพิ่มข้อความว่า ‘ดอกเบี้ย เงินปันผลจากบริษัทต่างประเทศ ประโยชน์ใดๆ จากคริปโตเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล เงินเพิ่มทุน เงินลดทุน’ เพื่อให้ผู้เสียภาษีที่มีเงินได้ประเภทนี้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91

หมายเหตุ : ในขณะนี้เราไม่มีระบบที่ช่วยคำนวณเงินได้เพื่อยื่นแบบฯ​ สำหรับเงินได้จากคริปโทเคอร์เรนซี จึงเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการในการประเมินรายได้หรือผลกำไรด้วยตนเองท่านสามารถดาวน์โหลดประวัติการซื้อขายทั้งหมดผ่านหน้าเว็บไซต์

โดยลงชื่อเข้าใช้แล้วไปที่ การซื้อขาย (Transactions) > รายงานการซื้อขาย (Trade Reports) > Single Report > เลือกรายการที่ต้องการและระบุวันที่ > สร้าง (Create)

1. ตลาดการซื้อ-ขาย (Trade Activity) – รายการธุรกรรมการซื้อขายบนบัญชี
2. การซื้อขาย (Transaction) – รายการธุกรรมบนบัญชีทั้งหมด (การซื้อขาย การฝากและการถอน)
3. คลัง (Treasury) – รายการธุรกรรมฝากและถอนบนบัญชี

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.