ศูนย์ช่วยเหลือ > เรื่องอื่นๆ > รายได้จากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือโบนัสจากโปรแกรม ZipUp จำเป็นต้องนำมาคำนวณภาษีหรือไม่?

รายได้จากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือโบนัสจากโปรแกรม ZipUp จำเป็นต้องนำมาคำนวณภาษีหรือไม่?

เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ผู้มีเงินได้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการหากมีเงินได้ แต่ในส่วนของการคำนวณรายได้และการยื่นภาษี ขณะนี้เรายังไม่มีบริการคำนวณรายได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน จึงต้องขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านทำการประเมินรายได้หรือผลกำไรด้วยตนเอง โดยการดาวน์โหลดประวัติการซื้อขายทั้งหมดผ่านหน้าเว็บไซต์ ลงชื่อเข้าใช้และไปที่ การซื้อขาย (TRANSACTIONS) > ประวัติคำสั่งซื้อ (Order History) > ส่งออก (EXPORT)

หมายเหตุ:

1. รายได้คิดจากกำไรที่ได้จากการลงทุนครับ คำนวณได้จาก ยอดการขายรวมทุกเหรียญ – ยอดการซื้อทั้งหมด หากได้ผลเป็นบวก จะเป็นกำไรหรือรายได้ที่ต้องนำไปยื่นภาษี

2. เราไม่สามารถคำนวณกำไรในกรณีที่ผู้ใช้งานโอนสินทรัพย์ดิจิทัลมาจากที่อื่นและขายผ่านซิปเม็กซ์ เนื่องจากซิปเม็กซ์ไม่สามารถตรวจสอบต้นทุนของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ทำการโอนมาได้ ผู้ใช้งานจึงจำเป็นต้องประเมินมูลค่าในส่วนนี้ด้วยตนเอง

3. เนื่องจากซิปเม็กซ์ยังไม่มีการหักภาษีใดๆ จึงไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้

4. หากผู้ใช้งานไม่ได้ทำการถอนเงินบาทออกจากบัญชีซิปเม็กซ์ ก็ยังไม่ถือว่าเป็นรายได้

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา