ศูนย์ช่วยเหลือ > เรื่องอื่นๆ > บริษัทซิปเม็กซ์มีใบอนุญาตหรือ มีมาตรการในควบคุมไหม?

บริษัทซิปเม็กซ์มีใบอนุญาตหรือ มีมาตรการในควบคุมไหม?

บริษัทซิปเม็กซ์ ได้มีมาตรการในการควบคุมและได้รับใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา