ศูนย์ช่วยเหลือ > เรื่องอื่นๆ > Zipmex จะรองรับ Fork ไหม

Zipmex จะรองรับ Fork ไหม

ในการรองรับ Hard Fork และ Soft Fork นั้นทางบริษัทจะมีการพิจารณาเป็นรายกรณีไป โปรดติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออฟฟิเชียลของเรา

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา