ศูนย์ช่วยเหลือ > การแลกซื้อ > ฉันสามารถแลกซื้อสินค้าชนิดเดียวกันหลายครั้งได้หรือไม่?

ฉันสามารถแลกซื้อสินค้าชนิดเดียวกันหลายครั้งได้หรือไม่?

คุณสามารถแลกซื้อสินค้าหรือบริการแบบเดียวกันได้เพียงหนี่งครั้งต่อรอบการจัดจำหน่ายเท่านั้น

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา