ศูนย์ช่วยเหลือ > การชวนเพื่อน > ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนใหม่จำเป็นต้องซื้อ ZMT เพื่อให้มีคุณสมบัติในการรับรางวัลหรือไม่

ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนใหม่จำเป็นต้องซื้อ ZMT เพื่อให้มีคุณสมบัติในการรับรางวัลหรือไม่

ใช่ ผู้ถูกเชิญต้องซื้อ ZMT เพื่อให้มีคุณสมบัติในการรับรางวัล

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา