ศูนย์ช่วยเหลือ > การชวนเพื่อน > ฉันจะได้รับรางวัลไหม หากทำการแนะนำเพื่อนไปแล้วก่อนแคมเปญนี้

ฉันจะได้รับรางวัลไหม หากทำการแนะนำเพื่อนไปแล้วก่อนแคมเปญนี้

ไม่ได้ คุณสามารถรับรางวัลได้จากเพื่อนที่ลงทะเบียนใหม่ในช่วงระยะเวลาของแคมเปญเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม เรามีระยะเวลาผ่อนผัน 30 วันสำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนก่อนระยะเวลาแคมเปญนี้ หากคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดของแคมเปญเก่าภายใน 20 มกราคม 2565 คุณจะยังคงมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

คุณสามารถติดต่อมาที่ฝ่ายดูแลลูกค้าที่ [email protected] หรือทาง LINE เพื่อสอบถามเรื่องเงื่อนไขแคมเปญเก่า

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา