ศูนย์ช่วยเหลือ > การชวนเพื่อน > ฉันจะได้รับรางวัลไหม หากทำการแนะนำเพื่อนไปแล้วก่อนแคมเปญนี้

ฉันจะได้รับรางวัลไหม หากทำการแนะนำเพื่อนไปแล้วก่อนแคมเปญนี้

ไม่ได้ คุณสามารถรับรางวัลได้จากการลงทะเบียนใหม่ในช่วงระยะเวลาของแคมเปญเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม เรามีระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนก่อนระยะเวลาแคมเปญนี้ หากการลงทะเบียนอยู่ในระยะเวลาแคมเปญแนะนำเพื่อนเก่า และคุณได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดของแคมเปญเก่าภายใน 30 มิถุนายน 2565 คุณจะยังคงมีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากแคมเปญเก่า

คุณสามารถติดต่อมาที่ฝ่ายดูแลลูกค้าที่ [email protected] หรือทาง LINE เพื่อสอบถามเรื่องเงื่อนไขและรางวัลของแคมเปญเก่า

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.