ศูนย์ช่วยเหลือ > การชวนเพื่อน > เพื่อนจำเป็นต้องล็อคครั้งแรกให้ถึงจำนวนที่กำหนดเลยหรือไม่ ฉันจึงจะมีสิทธิได้รางวัล?

เพื่อนจำเป็นต้องล็อคครั้งแรกให้ถึงจำนวนที่กำหนดเลยหรือไม่ ฉันจึงจะมีสิทธิได้รางวัล?

ไม่จำเป็น เพื่อนสามารถทะยอยล็อคจนถึงจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดได้

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา