ศูนย์ช่วยเหลือ > การชวนเพื่อน > ฉันมีสิทธิ์รับรางวัลหรือไม่หากเพื่อนใช้โค้ดของฉันเพื่อสมัครใช้งานในโดเมนอื่น (เช่น Zipmex Indonesia เป็นต้น)?

ฉันมีสิทธิ์รับรางวัลหรือไม่หากเพื่อนใช้โค้ดของฉันเพื่อสมัครใช้งานในโดเมนอื่น (เช่น Zipmex Indonesia เป็นต้น)?

คุณจะได้รับรางวัลตามเกณฑ์รางวัลจากโดเมนของเพื่อนที่ถูกชวน

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา