ศูนย์ช่วยเหลือ > การชวนเพื่อน > ปริมาณการซื้อขายของเพื่อน จะคำนวณในช่วงเวลาใด?

ปริมาณการซื้อขายของเพื่อน จะคำนวณในช่วงเวลาใด?

เราจะคำนวณรางวัลตามการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาของแคมเปญ

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา