ศูนย์ช่วยเหลือ > การชวนเพื่อน > ฉันจะมีสิทธิได้รับรางวัลกี่ครั้ง?

ฉันจะมีสิทธิได้รับรางวัลกี่ครั้ง?

สำหรับผู้ชวน คุณจะได้รับรางวัลตามจำนวนเพื่อนที่คุณชวน สำหรับผู้ที่ถูกชวน คุณจะได้รับรางวัลเพียงครั้งเดียว

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา