ศูนย์ช่วยเหลือ > การชวนเพื่อน > มีวิธีแชร์โค้ดผู้แนะนำให้เพื่อนได้อย่างไรบ้าง?

มีวิธีแชร์โค้ดผู้แนะนำให้เพื่อนได้อย่างไรบ้าง?

บนแอปพลิเคชัน:

1. ไปที่ ‘ข้อมูลส่วนตัว’

2. คลิก ‘แนะนำเพื่อน’

3. คัดลอกโค้ด หรือลิงก์ของคุณแล้วแชร์ให้กับเพื่อน

บนเว็บไซต์:

1. ไปที่ ‘ข้อมูลส่วนตัว’

2. คลิก ‘แนะนำเพื่อน’

3. คัดลอกโค้ด หรือลิงก์ของคุณแล้วแชร์ให้กับเพื่อน

คุณจะได้รับรางวัลทันทีหลังจากเงื่อนไขแคมเปญปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.