ศูนย์ช่วยเหลือ > การชวนเพื่อน > ฉันจะได้รับรางวัลเมื่อไหร่?

ฉันจะได้รับรางวัลเมื่อไหร่?

คุณจะได้รับ ZMT ทันทีหลังจากเพื่อนล็อคตามจำนวน 250 ZMT ส่วนของรางวัลพิเศษสำหรับเพื่อนที่ล็อค 5,000 ZMT จะถูกจัดส่งให้ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากคุณทำการเลือกของรางวัล

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา