ศูนย์ช่วยเหลือ > Support Centre (TH) > ขั้นตอนการเชื่อมต่อกับ API ของซิปเม็กซ์

ขั้นตอนการเชื่อมต่อกับ API ของซิปเม็กซ์

  1. Install CCXT
  2. Setup parameters
  3. Connect

โดยจะยกตัวอย่างการติดตั้งโดยใช้ Python ให้กับผู้ใช้งานตามภาพด้านล่างนี้ (สำหรับภาษาโปรแกรมอื่น ๆ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่)

Install CCXT:

  • เริ่มต้นด้วยการติดตั้งคลังโปรแกรมลงบน Python ด้วยคำสั่ง “pip install ccxt” ผ่านทาง Terminal หรือ Command line

pip install ccxt

  • หรือใช้คำสั่ง !pip install ccxt เมื่อต้องการทำงานบน Jupyter notebook

             !pip install ccxt

  • เมื่อติดตั้งเรียบร้อยจะเข้าสู่การเชื่อมต่อใช้งาน โดยในขั้นตอนนี้ให้เรานำชุดข้อมูล API ที่ได้รับมา

กรอกในการเชื่อมต่อใช้งาน ดังภาพ

import ccxt

Zipmex_exchange = ccxt.zipmex({

‘apiKey’: ‘YOUT_API_KEY’,

‘secret’: ‘YOUR_SECRET_API_KEY’,

‘uid’: ‘YOUR_USER_ID’,

‘login’: ‘YOUR_LOGIN_EMAIL’,

‘password’: ‘[Leave “1 empty space”]’

})

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา