ศูนย์ช่วยเหลือ > Trading API > สามารถเพิ่มสิทธิในการใช้งานรหัส API ได้หรือไม่?

สามารถเพิ่มสิทธิในการใช้งานรหัส API ได้หรือไม่?

ระบบ API ของเราในปัจจุบันจะสนับสนุนเฉพาะการซื้อขายเท่านั้น ทั้งนี้ จะมีพิจารณาเพิ่มการสนับสนุนสำหรับการให้บริการอื่น ๆ ในอนาคตอันใกล้นี้ กรุณาติดตามความคืบหน้าจากเราใกล้ชิด!

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา