ศูนย์ช่วยเหลือ > Trading API > สามารถเพิ่มขีดจำกัดอัตราของการเรียกใช้ API ได้หรือไม่?

สามารถเพิ่มขีดจำกัดอัตราของการเรียกใช้ API ได้หรือไม่?

คุณไม่สามารถเพิ่มขีดจำกัดของอัตราการเรียกใช้ API ได้ในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องเริ่มต้นดำเนินการใหม่อีกครั้งเมื่อการเรียกใช้ API ของคุณถึงขีดจำกัด

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา