ศูนย์ช่วยเหลือ > Trading API > สามารถมอบรหัส API Key ให้กับบุคคลที่สามได้หรือไม่?

สามารถมอบรหัส API Key ให้กับบุคคลที่สามได้หรือไม่?

การเชื่อมต่อผ่าน API ถูกสร้างขึ้นเพื่อผู้ใช้งาน และถือเป็นของผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นหากผู้ใช้งานตัดสินใจจะมอบให้กับบุคคลที่สาม ผู้ใช้จะต้องดำเนินการดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง และยอมรับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นด้วยตนเอง

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา