ศูนย์ช่วยเหลือ > Trading API > สามารถมอบรหัส API Key ให้กับบุคคลที่สามได้หรือไม่?

สามารถมอบรหัส API Key ให้กับบุคคลที่สามได้หรือไม่?

การเชื่อมต่อผ่าน API ถูกสร้างขึ้นเพื่อผู้ใช้งาน และถือเป็นของผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นหากผู้ใช้งานตัดสินใจจะมอบให้กับบุคคลที่สาม ผู้ใช้จะต้องดำเนินการดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง และยอมรับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นด้วยตนเอง

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.