ศูนย์ช่วยเหลือ > Trading API > จะสามารถดูรหัส API Key ได้อย่างไรเมื่อปรากฏเครื่องหมาย “****”

จะสามารถดูรหัส API Key ได้อย่างไรเมื่อปรากฏเครื่องหมาย “****”

รหัส API Key มีความละเอียดอ่อนสูง เพื่อความปลอดภัยสูงสุด รหัส API Key จะปรากฏหลังจากที่คุณได้เปิดใช้งาน API Key ในครั้งแรกเท่านั้น หากคุณไม่สามารถจำรหัส API Key ได้ เราขอแนะนำให้คุณรีเซ็ตรหัส API Key ใหม่โดยการลบ และสร้าง API Key ใหม่ขึ้นมาทดแทน

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา