ศูนย์ช่วยเหลือ > Trading API > รหัส API Key มีอายุนานเท่าไร?

รหัส API Key มีอายุนานเท่าไร?

รหัส API Key ไม่มีวันหมดอายุ และจะคงสามารถใช้งานได้จนกว่าผู้ใช้งานจะลบหรือระงับการใช้งานด้วยตนเอง

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา