ศูนย์ช่วยเหลือ > Trading API > หากไม่สามารถสร้างหรือลบรหัส API Key ได้จะต้องทำอย่างไร?

หากไม่สามารถสร้างหรือลบรหัส API Key ได้จะต้องทำอย่างไร?

หากไม่สามารถสร้างหรือลบรหัส API Key ได้ โปรดตรวจสอบว่า

1. คุณได้ผ่านการทำ KYC หรือ re-KYC อย่างสมบูรณ์แล้ว
2. คุณได้เปิดใช้งานการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอนแล้ว

หากคุณยังไม่สามารถใช้งานรหัส API Key ได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราในทันที

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา