ศูนย์ช่วยเหลือ > Trading API > จะต้องทำอย่างไรหากรหัส API Key ได้ถูกบุกรุก?

จะต้องทำอย่างไรหากรหัส API Key ได้ถูกบุกรุก?

หากรหัส API Key ของคุณถูกบุกรุก เราขอแนะนำให้คุณรีเซ็ตรหัส API Key ใหม่โดยการลบ และสร้าง API Key ใหม่ขึ้นมาทดแทน

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา