ศูนย์ช่วยเหลือ > Trading API > หากรหัส API Key ไม่ปรากฏในหน้าจัดการ API Key จะต้องทำอย่างไร?

หากรหัส API Key ไม่ปรากฏในหน้าจัดการ API Key จะต้องทำอย่างไร?

หากรหัส API Key ไม่ปรากฏในหน้าการจัดการ API เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีของคุณปลอดภัยโดยการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเปิดใช้งานการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน (2FA)

ซึ่งคุณจะสามารถสร้างรหัส API Key ใหม่ขึ้นมาทดแทนรหัส API Key เดิมได้

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา