ศูนย์ช่วยเหลือ > Trading API > API คืออะไร?

API คืออะไร?

API หรือ Application Programable Interface คือการเชื่อมต่อโดยตรงกับการให้บริการต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มของเราผ่าน API ซึ่งในปัจจุบันจะสนับสนุนเฉพาะการซื้อขายเท่านั้น

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา