ศูนย์ช่วยเหลือ > Trading API > “CCXT” คืออะไร แล้วทำไมถึงสำคัญ?

“CCXT” คืออะไร แล้วทำไมถึงสำคัญ?

CCXT คือ คลังข้อมูลมาตรฐานที่เขียนขี้นจาก Use Case ของผู้ใช้งานและผู้ให้บริการด้านคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งมีผู้ให้บริการชั้นนำ อย่าง Binance, Coinbase และอื่น ๆ ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

โดย Zipmex มีการให้บริการซื้อขายด้วย API บน CCXT เช่นเดียวกัน – สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://github.com/ccxt/ccxt

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.