ศูนย์ช่วยเหลือ > Trading API > ทำไมต้องผ่าน KYC ก่อนจึงจะสามารถทำการจัดการ API ได้?

ทำไมต้องผ่าน KYC ก่อนจึงจะสามารถทำการจัดการ API ได้?

การจัดการ API คือส่วนสำคัญของกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ในการทำธุรกรรมผ่าน API ของคุณ ซึ่งจะเป็นการทำธุรกรรมในนามของคุณ (ลูกค้า) เพียงเท่านั้น เนื่องจาก Zipmex เป็นองค์กรธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐของประเทศ ลูกค้าทุกคนที่ใช้แพลตฟอร์มของเราจึงจำเป็นจะต้องผ่านกระบวนการ KYC เพื่อเป็นการยืนยันตัวบุคคลเจ้าของสิทธิ์ในการใช้บริการ

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา