ศูนย์ช่วยเหลือ > Trading API > ทำไมต้องผ่าน KYC ก่อนจึงจะสามารถทำการจัดการ API ได้?

ทำไมต้องผ่าน KYC ก่อนจึงจะสามารถทำการจัดการ API ได้?

การจัดการ API คือส่วนสำคัญของกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ในการทำธุรกรรมผ่าน API ของคุณ ซึ่งจะเป็นการทำธุรกรรมในนามของคุณ (ลูกค้า) เพียงเท่านั้น เนื่องจาก Zipmex เป็นองค์กรธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐของประเทศ ลูกค้าทุกคนที่ใช้แพลตฟอร์มของเราจึงจำเป็นจะต้องผ่านกระบวนการ KYC เพื่อเป็นการยืนยันตัวบุคคลเจ้าของสิทธิ์ในการใช้บริการ

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา

เราสร้างโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัย เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งทำให้กิจกรรมการเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนำคำสั่งซื้อขายมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว คือ Zipmex SG ในประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายให้กับตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท ทั้งนี้บริษัท และ Zipmex SG มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทในเครือ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่กัน การอ้างอิงชื่อ Zipmex SG ให้หมายความถึง บริษัท Zipmex Pte. Ltd.