ศูนย์ช่วยเหลือ > การซื้อขาย > ฉันสามารถทำธุรกรรม Short Trade ได้หรือไม่?

ฉันสามารถทำธุรกรรม Short Trade ได้หรือไม่?

ทางบริษัทยังไม่มีบริการ Short Selling

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา