ศูนย์ช่วยเหลือ > การซื้อขาย > ฉันสามารถลงทุนแบบ Margin ได้หรือไม่?

ฉันสามารถลงทุนแบบ Margin ได้หรือไม่?

ทางบริษัทยังไม่เปิดให้บริการสำหรับ Margin Trading ในขณะนี้ บริษัทกำลังพิจารณาในการเปิดให้บริการ เมื่อพร้อมให้บริการแล้ว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ โปรดศึกษาและทำความเข้าใจใน User Agreement สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา