ศูนย์ช่วยเหลือ > การซื้อขาย > ฉันจะสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อขายที่ตั้งราคาไว้ (Limit Order) ได้อย่างไร?

ฉันจะสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อขายที่ตั้งราคาไว้ (Limit Order) ได้อย่างไร?

เว็บไซต์
แอปฯ Zipmex

เว็บไซต์

1. เทรด
คลิก ‘เทรด‘ ที่แถบเมนูด้านบน ไปที่ส่วนล่างสุดที่อยู่ทางซ้ายของหน้าจอ ท่านจะเห็น ‘คำสั่งที่เปิดอยู่‘ กดสัญลักษณ์ถังขยะ 🗑 เพื่อยกเลิก

2. กระเป๋าสตางค์
ที่ ‘กระเป๋าสตางค์’ ท่านสามารถคลิกที่ ‘ประวัติการทำรายการ‘ ท่านจะถูกนำไปที่หน้า ‘คำสั่งที่เปิดอยู่‘ ซึ่งท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อขายที่ยังไม่ถูกจับคู่ได้ที่นี่

3. ธุรกรรม
คลิก ‘ธุรกรรม‘ ที่แถบเมนูด้านบน กดที่ตัวเลือก ‘คำสั่งที่เปิดอยู่‘ กดปุ่ม ‘ยกเลิก
ท่านสามารถเลือกดูวัน สินทรัพย์ และประเภทคำสั่ง ได้โดยการใช้ฟังก์ชันตัวกรอง และสามารถดาวน์โหลดประวัติคำสั่งที่เปิดอยู่ทั้งหมดเป็นไฟล์ .CSV ได้ที่นี่

แอปฯ Zipmex

1. หน้าหลัก
ตรวจสอบประวัติคำสั่งที่ยังไม่ถูกจับคู่ จาก ‘หน้าแรก‘ ในส่วน ‘คำสั่งที่เปิดอยู่‘ กดเข้าไปเพื่อยกเลิกคำสั่งซื้อ

2. ตลาด
ที่หน้า ‘ตลาด‘ เลือกเหรียญ หรือโทเคนจากรายการที่ปรากฏ และกดเลือกสัญลักษณ์ประวัติซึ่งที่อยู่ด้านขวาบนของหน้าจอ กดที่ ‘คำสั่งที่เปิดอยู่

3. กระเป๋าสตางค์
เข้าถึงประวัติคำสั่งซื้อขายของท่านจาก ‘กระเป๋าสตางค์‘ ไปที่สัญลักษณ์ประวัติที่ด้านขวาบนของหน้าจอ จากนั้นกด ‘คำสั่งที่เปิดอยู่

4. ข้อมูลส่วนตัว
ที่หน้าข้อมูลส่วนตัว พาร์ทของ ‘กระเป๋าสตางค์‘ ให้เลือก ‘ธุรกรรม‘ จากนั้นคลิก ‘คำสั่งที่เปิดอยู่‘ เพื่อดูคำสั่งที่ยังไม่ถูกจับคู่

ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ / ขายแบบจำกัด (Limit Order) ได้ก็ต่อเมื่อคำสั่งนั้น ๆ ยังไม่ถูกจับคู่กับคำส่ังซื้อ / ขายอื่น ๆ
ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าคำสั่งแบบจำกัดของฉันถูกจับคู่แล้ว

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา