ศูนย์ช่วยเหลือ > การซื้อขาย > ฉันจะสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อขายที่ตั้งราคาไว้ (Limit Order) ได้อย่างไร?

ฉันจะสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อขายที่ตั้งราคาไว้ (Limit Order) ได้อย่างไร?

สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อขาย ตามขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าสู่บัญชีซิปเม็กซ์ของคุณ 
  2. ไปยังหน้าตลาด เลือกคู่เหรียญที่ตั้งคำสั่งซื้อขายไว้
  3. เลือกเมนู ‘คำสั่งที่เปิดอยู่’ ที่ใต้กราฟ
  4. กด ‘ยกเลิก’ คำสั่งซื้อที่ต้องการ

THB) ผ่านเมนู Open Orders ซึ่งการซื้อหรือขายจะแตกต่างกัน ในหน้าต่างรายการคำสั่งซื้อขาย คุณจะเห็น “[รายการการซื้อขายคู่เหรียญ] คำสั่งเปิดสถานะ (Open Orders)” และภายใต้ “Action” ให้คลิก “ยกเลิกคำสั่งซื้อ (Cancel Order)” จะอยู่ถัดจากคำสั่งซื้อที่คุณต้องการยกเลิก

หมายเหตุ: เมื่อคุณตั้งคำสั่งซื้อที่ระบุราคาแล้ว เงินในส่วนนี้จะถูกระงับไว้ เพื่อเป็นการป้องกันการถอนเงินและการตั้งคำสั่งซื้ออื่นด้วยเงินในส่วนนี้ โดยวิธีเดียวที่จะยกเลิกการระงับเงินในส่วนนี้ได้ คือการยกเลิกคำสั่งซื้อที่ระบุราคาแล้ว

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา