ศูนย์ช่วยเหลือ > การซื้อขาย > การกำหนดราคาคริปโทเคอร์เรนซีของซิปเม็กซ์?

การกำหนดราคาคริปโทเคอร์เรนซีของซิปเม็กซ์?

มูลค่าของแต่ละคริปโทเคอร์เรนซี (Bitcoin, Ether, Litecoin, Bitcoin Cash, XRP) ถูกกำหนดโดยการซื้อขายล่าสุด (“ราคาล่าสุด”) ที่ดำเนินการโดยเครื่องมือการจับคู่ที่เกี่ยวข้อง และมีการกำหนดราคาด้วยวิธีนี้สำหรับยอดคงเหลือในบัญชีทั้งหมดในซิปเม็กซ์ ซึ่งเรียกว่า “การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยให้สะท้อนราคาตลาดที่เป็นธรรม (mark-to-market)”

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา