ศูนย์ช่วยเหลือ > การซื้อขาย > ฉันจะตั้งคำสั่งแบบจำกัด (Limit Order) ได้อย่างไร

ฉันจะตั้งคำสั่งแบบจำกัด (Limit Order) ได้อย่างไร

1. เข้าสู่ระบบ เลือก ‘Trade‘ เพื่อเข้าสู่กระดานซื้อ ขาย
2. เลือกเหรียญหรือโทเคนจากรายการที่ปรากฏอยู่ฝั่งซ้ายของหน้าจอ
3. เลือก ซื้อ หรือ ขาย
4. เลือก ‘จำกัด
5. ตั้งราคาที่ท่านต้องการซื้อ หรือ ขาย
6. ใส่จำนวนที่ท่านต้องการซื้อ หรือ ขาย
7. กดยืนยันการตั้งคำสั่ง

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา