ศูนย์ช่วยเหลือ > การซื้อขาย > ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าคำสั่งซื้อขายที่ตั้งราคาไว้ (Limit Order) ถูกจับคู่แล้ว?

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าคำสั่งซื้อขายที่ตั้งราคาไว้ (Limit Order) ถูกจับคู่แล้ว?

คำสั่งซื้อขายที่ตั้งราคาไว้ (Limit Order) ทั้งหมดคือ Good Til Cancelled (GTC) ซึ่งหมายถึงว่า คำสั่งซื้อขายนั้นจะยังแสดงเป็น Order ตั้งรอไว้ จนกว่าจะถูกจับคู่ทั้งจำนวน หรือถูกยกเลิกทั้งจำนวน

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา