ศูนย์ช่วยเหลือ > การซื้อขาย > ฉันพยายามจะทำการซื้อขาย แต่ระบบแจ้งว่ามีสินทรัพย์ไม่เพียงพอ จะต้องทำอย่างไร?

ฉันพยายามจะทำการซื้อขาย แต่ระบบแจ้งว่ามีสินทรัพย์ไม่เพียงพอ จะต้องทำอย่างไร?

สิ่งที่คุณต้องทำก็คือ

  1. ฝากเงินหรือสินทรัพย์เพิ่มเข้าไปยังบัญชี Zipmex หรือ

2. โอนสินทรัพย์ที่คงเหลือใน Z Wallet ไปยัง Trade Wallet

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา