ศูนย์ช่วยเหลือ > การซื้อขาย > ฉันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม Zipmex เท่าไร

ฉันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม Zipmex เท่าไร

Zipmex มีการคิดค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย ดังนี้

ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย 0.2%

ตรวจสอบค่าธรรมเนียมได้ ที่นี่

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา