ศูนย์ช่วยเหลือ > การซื้อขาย > ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย

ซิปเม็กซ์มีการคิดค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย ดังนี้

ค่าธรรมเนียมทั่วไป 0.2%

ดูตารางค่าธรรมเนียมอัพเดตได้ที่นี่:
https://zipmex.com/th/fee-schedule-th/

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา