ศูนย์ช่วยเหลือ > การซื้อขาย > Limit Order คืออะไร

Limit Order คืออะไร

คำสั่งแบบจำกัด (Limit Order) คืออะไร

คำสั่งแบบจำกัด หรือ Limit Order คือการตั้งคำสั่งซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดเอง ท่านสามารถกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์ต่ำสุดที่ท่านเต็มใจที่จะขาย หรือราคาสูงสุดที่ท่านพร้อมจะซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลในการเทรดได้ด้วยตนเอง

หมายเหตุสำคัญ
เนื่องจากการซื้อหรือขายแบบจำกัด (Limit Order) นั้นมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อถูก ขายแพง กว่าราคาตลาด ระบบของเราจึงมีการป้องกันการจับคู่กับราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาตลาดมากเกินไป เพื่อเป็นการป้องกันการขาดทุนในการลงทุน

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา