ศูนย์ช่วยเหลือ > การซื้อขาย > Market Order คืออะไร

Market Order คืออะไร

Market Order คืออะไร

คำสั่งแบบตลาด หรือ Market Order คือการตั้งคำสั่งที่ให้คนเสนอซื้อ (Bid) หรือขาย (Ask) ในราคาที่ดีที่สุด ซึ่งหากท่านตั้งคำสั่งซื้อหรือขายแบบตลาด คำสั่งของท่านจะจับคู่ทันทีกับคำสั่งในกระดานเทรดที่มีคนเสนอซื้อหรือขายในราคาที่ถูกที่สุด จึงนับว่าเป็นการเทรดอย่างรวดเร็วโดยใช้ราคาที่ดีที่สุดใน Order Book นั่นเอง

ข้อควรระวัง
เมื่อใช้ตั้งคำสั่งซื้อขายประเภท Market order โปรดตรวจสอบ Order Book ก่อนสร้างคำสั่งซื้อหรือขายทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ราคาจริงคลาดเคลื่อนไปจากราคาที่ตั้งไว้

หากต้องการตั้งคำสั่งซื้อขายแบบ Market ต้องทำอย่างไร

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา