ศูนย์ช่วยเหลือ > การซื้อขาย > Zipmex รองรับประเภทคำสั่งซื้อขายอะไรบ้าง

Zipmex รองรับประเภทคำสั่งซื้อขายอะไรบ้าง

ประเภทคำสั่งซื้อขายที่รองรับ ณ ขณะนี้ ได้แก่
– ตลาด (Market)
อะไรคือคำสั่งแบบตลาด? อ่าน ที่นี่
– จำกัด (Limit)
ต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งแบบจำกัดใช่ไหม? คลิกเลย

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา