ศูนย์ช่วยเหลือ > การซื้อขาย > ประเภทคำสั่งซื้อขายที่รองรับ

ประเภทคำสั่งซื้อขายที่รองรับ

  • Market
  • Limit

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา