ศูนย์ช่วยเหลือ > การซื้อขาย > Zipmex รองรับการซื้อขายคู่เหรียญอะไรบ้าง

Zipmex รองรับการซื้อขายคู่เหรียญอะไรบ้าง

Zipmex รองรับการซื้อขายคู่เหรียญแบบ Fiat-to-Coin กับสกุลเงินบาท (THB) ท่านสามารถตรวจสอบคู่เหรียญทั้งหมดที่รองรับได้ที่ https://zipmex.com/th/trade

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา