ศูนย์ช่วยเหลือ > การซื้อขาย > การซื้อขายคู่เหรียญที่รองรับ

การซื้อขายคู่เหรียญที่รองรับ

ซิปเม็กซ์รองรับการซื้อขายคู่เหรียญแบบ fiat-to-coin กับสกุลเงินบาท (THB)

คุณสามารถตรวจสอบคู่เหรียญทั้งหมดที่รองรับได้ที่ 
https://trade.zipmex.com/th/trade/

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา